6. Käsittely- ja ajokoe

Kuljettajantutkintoja ovat teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe!

Huomioithan seuraavan asian
Ajovarman järjestäminen tutkintojen suuresta kysynnästä ja lomakaudesta johtuen tällä hetkellä käsittely- ja/tai ajokokeen varausaika on pääsääntöisesti 3-4 viikkoa. päivätty 1.7.2020.

6.1 Käsittelykoe

Autokoulun sihteeri varaa aina myös uusinta käsittelykoeajan ja samalla muistuttaa tärkeistä asioista. Varauksen yhteydessä oppilas saa sähköpostitse ennakkomaksulinkin, jonka avulla oppilas voi maksaa yksinomaan käsittelykokeen.

Mopon (AM120-luokka) kuljettajantutkintoon kuuluu ainoastaan teoriakoe ja mopon käsittelykoe. Lue lisää tarkemmin Traficomin 1.4.2019 voimaan tulleesta käsittely- ja ajokoeohjeesta, joka sisältää myös mopon käsittelykoetehtävät (s. 17-19) .

Moottoripyörän (A1-, A2- ja A-luokat) kuljettajantutkintoon kuuluu teoriakoe, moottoripyörän käsittelykoe (video) ja ajokoe. Lue lisää tarkemmin Traficomin 1.4.2019 voimaan tulleesta käsittely- ja ajokoeohjeesta, joka sisältää myös moottoripyörän käsittelykoetehtävät (s. 23-26) ja ajokoeohjeen (s. 4-16).

Uusi käsittelykoe otetaan käyttöön 1.4.2018  ja käsittelykokeen sisältöön voi tarkemmin tutustua Trafin uudella videolla.

Katso myös Moottoripyörän kääntöympyrän halkaisija.

6.2 Ajokoe

Lue lisää Traficomin 1.4.2019 voimaan tulleesta ajokoeohjeesta (s. 4-16) ja ajokokeen ohjevideosta, sekä vastuullisesta ja ennakoivasta ajotaidosta ja ajotavasta.

Autokoulu huolehtii aina teoria- ja ajokoevarauksistasi. Näin varmistamme, että sinulla on mukanasi kokeissa tarvittavat todistukset. Ajokokeen varauksen yhteydessä oppilas saa sähköpostitse ennakkomaksulinkin, jonka avulla oppilas voi maksaa ajokokeen etukäteen. (suosittelemme!)

Moottoripyörätutkinnoissa ensimmäinen ajokoemaksu sisältää myös käsittelykoemaksun. Ajokoe varataan ja suoritetaan nykyään pääsääntöisesti vasta hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen.

Ajokokeessa mitataan ajo-opetuksessa opetettavien perusasioiden hallintaa. Ajokokeessa varmistetaan, että uusi kuljettaja voi turvallisesti jatkaa ajamisen opettelua liikenteessä. Kokeessa luodaan itsenäistä ajamista mahdollisimman hyvin vastaava tilanne, jossa kokelas tuntee olevansa vastuussa ajosuorituksesta.

Ajokokeen päätteeksi tutkinnon vastaanottaja antaa keskustellen palautetta ajokokeesta. Kokelaalle selvitetään tutkinnon lopputulos ja varmistetaan, että hänellä on realistinen käsitys omasta ajotaidostaan. Henkilöauton (B) ajokokeeseen sisältyy vähintään kaksi käsittelytehtävää, joista yksi suoritetaan peruutusvaihteella.

Tarvittavat paperit

Jos olet saanut opetusta opetusluvalla tai harjoitellut harjoitusluvalla, ota mukaan myös kyseiset asiakirjat.

Kokeen kulku

Ajokoe jakaantuu alkukeskusteluun, liikenteessä ajamiseen ja loppukeskusteluun.

Alkukeskustelussa käyt yhdessä ajokokeen vastaanottajan kanssa läpi kokeen kulun ja toimintaohjeet ajokokeeseen. Tässä vaiheessa sinun kannattaa kysyä kaikki asiat, jotka sinua mietityttävät kokeesta. Tarkoitus on, että voit lähteä kokeeseen hyvällä mielellä ja tiedät, miten kokeessa toimitaan ja mitä sinulta odotetaan.

Liikenteessä ajaessa tutkinnon vastaanottaja antaa sinulle itsenäisiä ajotehtäviä ja toimit vastuullisena kuljettajana. Kokeessa hyödynnetään liikenneympäristöä mahdollisimman monipuolisesti ja sinun tulee kyetä ajamaan eri nopeusalueilla sekä eri liikennetiheyksissä. Vastuullisena kuljettajana arvioit aina kaikkien ajokokeessa tekemiesi toimenpiteiden vaikutusta oman ja muiden turvallisuuteen liikenteessä.

Sinulta ei odoteta paikallistuntemusta, joten reitiltä poikkeaminen ei ole virhe. Ajokokeen aikana voit aina kysyä ja tarkistaa ajo-ohjeen.

Loppukeskustelussa ajokokeen vastaanottaja kertoo sinulle päätöksen ja perusteet. Päätös perustuu sinun kokonaissuoritukseesi ajokokeessa. Käytte keskustelussa läpi osaamisen kokonaisuudet, jotka sinulla on jo hallinnassa ja joita sinun tulisi vielä kehittää.

Osioihin käytettävä aika voi hiukan vaihdella tilanteen mukaan, mutta ajokokeen kokonaisaika on 60 minuuttia.

Uusintakoe

Mikäli koettasi ei voitu hyväksyä, voit osallistua uuteen kokeeseen suoritettuasi määrätyn lisäopetuksen (30.6.2018 asti). Tämän jälkeen (1.7.2018 alkaen) tutkinnon vastaanottaja ei enää määrää pakollista lisäopetusta, mutta sitä oletettavasti kyllä suositellaan aina. Ajokokeen tärkeä perusajatus on arvioida, että voiko ajoharjoittelu tämän jälkeen jatkua itsenäisesti ja turvallisesti. Nykyään ajokokeen arviointi perustuu entistä enemmän kokonaisuuteen, eikä yksittäisiin virheisiin. Tästä johtuen siis hylätty ajokoe tarkoittaa, että ajoharjoittelua todella suositellaan ja tarvitaan, jotta oppimista tapahtuu ennen seuraavaa ajokoetta. Tästä johtuen myös Helsingin Liikennekoulussa ennen uusintakokeeseen osallistumista ajetaan aina vähintään (B- ja AM120-luokat = 50 min ja A1/A2/A-luokat 75 min) samana päivänä juuri ennen ajokoetta. Ajotunnit alkavat autokoulun toimipisteestä, jolloin saadaan samalla myös siirrettyä auto tutkintotoimistolle ja ehditään kertaamaan käsittely- ja liikennetilanteita riittävästi mahdollisen tauon jälkeen. Hyvin usein ajokokeen varausajansta riippuen suositellaan myös useampia ajotunteja ennen uusintakoetta, mutta asiakas saa aina tehdä lopullisen päätöksen.

Ajo-oikeus

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen saat välittömästi todistuksen (E 100) kuljettajantutkinnon hyväksymisestä, joka yhdessä henkilötodistuksen kanssa antaa kuuden kuukauden ajo-oikeuden. Tänä aikana valmistuu varsinainen ajokorttisi. Todistus oikeuttaa sinut kuljettamaan luokkaa vastaavaa ajoneuvoa ainoastaan Suomessa (lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa). Ajokortti toimitetaan sinulle postitse.

Vieritä ylös