ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin

Ajokortin vaihtaminen

ULKOMAISEN AJOKORTIN VAIHTAMINEN SUOMALAISEEN AJOKORTTIIN

EU- tai ETA-valtiossa myönnetyllä ajokortilla saa ajaa Suomessa niin kauan kuin se on voimassa.

Vakinaisesti Suomessa asuva tai Suomessa vähintään 6 kuukautta opiskellut voi vaihtaa EU- tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin tai hakea suomalaista ajokorttia kadonneen, anastetun tai tuhoutuneen EU- tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin tilalle.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, jos kortin voimassaolo on päättynyt. Kuljettajantutkintoa ei tarvitse suorittaa, jos ajokortti on yhä voimassa tai ryhmän 1 ajokortin voimassaolon päättymisestä on alle 2 vuotta tai ryhmän 2 ajokortin voimassaolon päättymisestä on alle vuosi.

Vaihtaaksesi ajokortin asioi Ajovarman palvelupisteessä Aika kannattaa varata etukäteen. Voit varata ajan täältä (Ulkoinen linkki). Ota Ajovarmaan mukaasi:

  • EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti tai sen puuttuessa ajokorttiote ajokortin myöntäneen maan ajokorttiviranomaiselta ja lisäksi
  • passi tai muu virallinen henkilötodistus ja
  • kaksi valokuvaa

Lisäksi tarvittaessa: 

  • lääkärinlausunto (voimassa 6 kuukautta), jos vaihdettavan EU- tai ETA-valtion kortin voimassaolo on päättynyt tai haluat korottaa ajokorttiluokkaa ryhmästä 1 ryhmään 2,
  • opiskelutodistus, jos olet opiskellut Suomessa vähintään 6 kuukautta, mutta vakinainen osoitteesi ei ole Suomessa.

Uusi ajokortti postitetaan sinulle kotiin 3 viikon kuluessa siitä, kun jätät ulkomaisen kortin vaihdettavaksi. Saat täksi ajaksi väliaikaisen kortin käyttöösi.

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, jolla on Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioissa, Hongkongissa, Macaossa tai Taiwanissa (jatkossa sopimusvaltiot) myönnetty voimassa oleva ajokortti, voi vaihtaa ajokortin suomalaiseen A1-, A2-, A- tai B-luokan ajokorttiin ilman kuljettajantutkinnon suorittamista.

Ryhmän 2 ajo-oikeusluokkien saaminen edellyttää aina kuljettajantutkinnon (teoria- ja ajokoe) suorittamista.

Ajokortin vaihtaminen tulee tehdä kahden vuoden sisällä vakinaisen Suomessa asumisen alkamisesta, mutta kuitenkin ennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä.

Jos vaihdettavan ajokortin voimassaoloaika on päättynyt tai olet asunut vakinaisesti Suomessa yli 2 vuotta, sinun tulee suorittaa myös kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe).

Vaihtaaksesi ajokortin asioi Ajovarman palvelupisteessä Aika kannattaa varata etukäteen. Voit varata ajan täältä (Ulkoinen linkki). Ota Ajovarmaan mukaasi:

  • passi tai muu virallinen henkilötodistus
  • kaksi valokuvaa
  • lääkärinlausunto (voimassa 6 kuukautta)
  • vaihdettava ulkomainen ajokortti (+ kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen käännös, jos ajokortti ei ole kirjoitettu latinalaisin kirjaimin)

Vaihdettava ajokortti jätetään hakemuksen liitteenä Ajovarmaan, josta se lähetetään Traficomiin säilytettäväksi. Vaihtoprosessin ajaksi saat tilapäisen ajokortin 6 kuukaudeksi tai tätä lyhyemmmäksi ajaksi joko siihen asti, kun ulkomainen ajokorttisi on voimassa tai kun 2 vuotta vakinaista asumista tulee täyteen. Lue lisää täältä ulkomaisen ajokortin kelposuudesta Suomessa.  Tilapäinen ajokortti ei oikeuta ajamaan ulkomailla.

Useimmissa tapauksissa sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin vaihdon käsittely Traficomissa ja suomalaisen ajokortin saaminen kotiosoitteeseesi kestää noin 3 kuukautta hakemuksen jättämisestä. Jos vaihdettavan ajokortin aitoudesta ei voida suoraan varmistua tai asiakkaalta tarvitaan lisäselvityksiä, asian käsittely voi kestää jopa 4 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Jos olet hakenut myös ryhmän 2 ajo-oikeuksia tai vaihto on mahdollinen vain kuljettajantutkinnon kautta ja sinulle myönnetään ajokorttilupa sen suorittamiseen, saat tiedon asiasta kirjeitse. Suomalaisen ajokortin saat 3 viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Ulkomaisen viranomaisen myöntämän ajokortin saat takaisin itsellesi vain, jos muutat kokonaan pois Suomesta. Suomalainen ajokortti tulee tällöin palauttaa Ajovarmaan.

Jos sopimusvaltiossa annettu ajokortti on myönnetty sinä aikana, kun olet asunut vakinaisesti Suomessa, korttia ei voi vaihtaa suomalaiseen. Voit saada suomalaisen ajokortin vain opetuksen ja tutkinnon kautta.

Muussa Suomen tunnustamassa valtiossa myönnetyn ajokortin haltijan on haettava ajokorttilupaa, osoitettava täyttävänsä ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset ja suoritettava kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe) saadakseen suomalaisen ajokortin.

Täytä Ajovarmassa ajokorttilupahakemus ulkomaista ajokorttia varten. Ota Ajovarmaan mukaan ulkomainen ajokortti ja lääkärinlausunto ajokyvystä (voimassa 6 kuukautta). Ajokorttilupahakemuslomakkeita on Ajovarmassa. Aika hakemuksen jättämiselle kannattaa varata etukäteen täältä.  (Ulkoinen linkki)

Useimmissa tapauksissa ajokortin vaihdon käsittely Traficomissa kestää noin 3 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Koska vaihto on mahdollinen vain kuljettajantutkinnon kautta, sinulle myönnetään ajokorttilupa tutkinnon suorittamiseen. Saat tiedon luvan myöntämisestä kirjeitse. Uusi ajokortti postitetaan sinulle kotiin kolmen viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Jos ajokortti on myönnetty muussa kuin Suomen tunnustamassa valtiossa tai ulkomaisen ajokortin haltijan vakituinen asuinpaikka on ollut korttia myönnettäessä Suomessa, ei sitä voida hyväksyä lainkaan. Tällöin suomalaisen ajokortin voi saada vain opetuksen ja tutkinnon kautta.

Uusinnasta aiheutuneet kustannukset = ajotuntien hinta + ajoneuvon käyttö tutkinnossa + viranomaiskulut.

B-ajotunti
(a´ 50min) 80€

B-ajotuntipaketit
(3x50min a´ 77€) 231€
(5x50min a´ 75€) 375€
(10x50min a´ 73€) 730€
(15x50min a´ 70€) 1050€

Ajotuntipaketeista ja pakettihinnoista sovitaan ja laskutetaan etukäteen.

AM120-ajotunti
(a´ 50min) 85€

AM120-ajotuntipaketit
(3x50min a´ 80€) 240€
(5x50min a´ 78€) 390€
(10x50min a´ 75€) 750€
(15x50min a´ 73€) 1095€

Ajotuntipaketeista ja pakettihinnoista sovitaan ja laskutetaan etukäteen.

A1/A2/A-ajotunti
(a´ 50min) 90€

A1/A2/A-ajotuntipaketit
(3x50min a´ 87€) 261€
(5x50min a´ 85€) 425€
(10x50min a´ 83€) 830€
(15x50min a´ 80€) 1200€

Ajotuntipaketeista ja pakettihinnoista sovitaan ja laskutetaan etukäteen.

+110€

Sisältää auton käytön ajokokeessa, sekä liikenneopettajan työajan ajokokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.

+65€

Sisältää mopon käytön käsittelykokeessa, sekä liikenneopettajan työajan käsittelykokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.

+80€

Sisältää moottoripyörän käytön käsittelykokeessa, sekä liikenneopettajan työajan käsittelykokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.

+100€

Sisältää moottoripyörän käytön ajokokeessa, sekä liikenneopettajan työajan ajokokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.
Viranomaiskulut maksetaan erikseen Ajovarmalle varausvahvistuksen maksulinkin avulla.

+40€

Teoriakokeen voit varata ja maksaa itse osoitteessa ajovarma.fi/ajanvaraus

+32€

Mopo (AM120-luokka) ja moottorityörä (A1/A2/A-luokat)
Sisältää Ajovarman järjestämän käsittelykokeen ja palautteen.
Autokoulu varaa oppilaalle aina käsittelykoeajan ja oppilas maksaa käsittelykoemaksun varausvahvistuksen maksulinkin kautta etukäteen.

+99€

Sisältää Ajovarman järjestämän B-luokan ajokokeen ja palautteen. Autokoulu varaa oppilaalle aina ajokoeajan ja oppilas maksaa ajokoemaksun varausvahvistuksen maksulinkin kautta etukäteen.

+74€

Sisältää Ajovarman järjestämän A1/A2/A-luokan ajokokeen ja palautteen. Autokoulu varaa oppilaalle aina ajokoeajan ja oppilas maksaa ajokoemaksun varausvahvistuksen maksulinkin kautta etukäteen.
Scroll to Top